เช่าร้านอาหารหรือเช่าคาเฟ่ แม่สะเรียง สำหรับงานพรอมของคุณ

0

75 ถ. แหล่งพาณิชย์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110, Mae Hong Son

ความจุแบบนั่งสูงสุด200 คน

แสดงอีก -19